Ik wens jullie een positieve gezondheid, een extra pakje tijd en een gezonde combinatie arbeid, gezin, volleybal !

Voor een 2019 waarin iedereen telt.
In de geest van Kerstmis, maar ook in die van de Warmste week, en waarom niet de warmste maand, of … het warmste jaar?


Van de vele goede voornemens die we in deze periode nogal eens hebben, hoop ik dat er één mag domineren. Omdat ze de basis vormt voor vriendschap, vruchtbare samenwerking en efficiënt beleid.
Laat 2019 het jaar worden van herwonnen fatsoen in onze communicatie, onze houding, ons gedrag.
Omdat in elke mens, elk project en elke groep goed, beter en best zit.

Goed: omdat niemand bewust kwaad wil doen, ook al mag dat soms zo lijken
Beter: omdat er bij alles en iedereen wel ruimte voor verbetering is, ook al hoeft dat niet alle aandacht te krijgen.
Best: omdat “je best doen” voor iedereen een uitgangspunt is en daarom vertrouwen verdient.

We lezen in reacties op Facebook, Twitter, online kranten, Messenger, Instagram, blogs, al te vaak haatdragende , beledigende of verwijtende berichten.
Deze reacties verleggen voortdurend de grens van hoe we met elkaar omgaan, ook in gewone gesprekken.
Laat ons daarmee stoppen.
We kunnen zonder en het ontneemt eenieder de kans om het mooie van sociale media te gebruiken.
We stonden nooit zo dicht bij elkaar.

Binnenkort zal het beleidsplan 2019-2022 verschijnen met daarin een aantal items die door de leden van de Raad van Bestuur en de Sportieve Cel in een eerste meeting zijn besproken.enWij gaan voor een meer persoonlijke aanpak, maatwerk. De sportclub zien wij als ontmoetingsplaats, verder is er de vermenging van sport en vrije tijd, de gezondheid als trend en vooral … meten is weten.

Verder gaan we meer aandacht besteden aan de basis onderaan, die moet breder, wij proberen het volledige jeugdtraject te laten afwerken met overleg naar de ouders toe, we blijven het recreatieve en competitieve aanbieden. De onderkant van de piramide uitbreiden zodat bovenaan betere resultaten komen. Verder zetten wij in op familieclub, met transparantie en goede communicatie.
De club geldt als ontmoetingsplaats waar jongeren en ouders zich goed/veilig voelen en waar we inzetten op een totaal aanbod.

Laat ons in 2019 iets moois mee ondersteunen, iets waar jullie allemaal mee bezig zijn in deze mooie club MAVOC.
Bedankt iedereen en voor 2019 een jaar met meer vrede, meer solidariteit, meer hoop en meer respect voor en door iedereen !

Bedankt

Stef
11.01.2019